KÜSAV SHOWROOM


Proje Alanı: 50 m²
Proje Yeri: Yeniköy/İstanbul
Proje Tarihi: 2004
İnşaatTarihi: 2004

Çiğdem Simavi'nin kurucusu olduğu ve Yeniköy'deki yalısının arazisi içinde konumlanmış olan, ancak cepheden fark edilemeyen KÜSAV'ın; sahil yolu üzerinde, ürünlerini teşhir edebileceği ve vakıf için bir giriş yapısı niteliği taşıyacak olan sergileme binasının tasarımı ve projesi. Mevcut merdivenin ve ağaçların getirdiği kısıtlamalar doğrultusunda, kendini fark ettiren ama iddiasız bir yapı ortaya çıkarılması hedeflenerek tasarlandı