LOGİPARK FAZ II

Proje Alanı: 126.000m²
Proje yeri: Tuzla / İstanbul
Proje Tarihi: 2008
İnşaat Tarihi: 2012

Logipark, 3 etapta projelendirilmiş olup, ilk etapta A,B,C,D ve E bloklar, 2. Etapta E,F ve g bloklar 3. Etapta ise H Blok projelendirilmiştir. Ayrıca aynı kampus içerisinde Bir ofis binası, bir data center binası ve bir cafe binası da tasarlanmış ve avan proje olarak projelendirilmiş ancak henüz inşa edilmemiştir. İkinci faz için projelendirilen bloklar, kendi parsellerine ve özel depolama ihtiyaçlarına göre farklı bir tipte tasarlandı.