TEKNOLOJİ DATA CENTER 2015

Tuzla'da yapılması planlanan veri merkezi binası için 2 alternatif plan şeması çalışıldı. Ofisler sadece inşaat alanının% 20'sini kaplar, inşaatın geri kalan kısmı ise boşluk olarak kullanılır. Binanın birkaç trance kiralanması planlandı. İlk alternatif plan (solda) 2 ayrı trance içindi. Bu şema üzerinde her kol, destek fonksiyonlarını içeren köşelerde bitişik çekirdek birimi tarafından desteklenmektedir. Mekanik işlevler çevre üzerinde ekonomik olarak yerleştirilmiş, orta çekirdekte ise orta fonksiyonlar toplanmıştır.